In gesprek over je levensloop

Jouw levensloop 

Een serie gesprekken waarin we elke periode van zeven jaar uit jouw leven gaan bekijken. Waar zit de rode draad? Welke krachten of belemmeringen hebben de verschillende levensfasen mij gebracht? Een verhelderend traject waarin je met mildheid kijkt naar hoe je jouw leven hebt vormgegeven.

De kosten zijn 50 euro per gesprek van een uur. Opgeven kan telefonisch op 06-11225723 en per mail bij mariellekirkels@gmail.com