In gesprek over je levensloop

Jouw levensloop 

Een serie gesprekken waarin we elke periode van zeven jaar uit jouw leven gaan bekijken. Waar zit de rode draad? Welke krachten of belemmeringen hebben de verschillende levensfasen je gebracht? Een verhelderend traject waarin je met mildheid kijkt naar hoe je jouw leven hebt vormgegeven.

We starten het traject met een intake waarin je de vraag waarmee je komt helder gaat formuleren. De kosten bedragen 60 euro per gesprek van een uur.

Aanmelden kan telefonisch op 06-11225723 en per mail bij praktijk@zichtopjeleven.nl