Biografiek

Ben jij op zoek naar zin en samenhang in jouw leven? Als gesprekscoach biografisch werk heb ik een gezond beeld van jou als mens en jouw ontwikkeling en van dat wat er plaats kan vinden dankzij jouw levensloop. Met mijn kennis van de Biografiek kan ik een stukje met je meelopen waardoor jij meer zicht krijgt op je eigen leven.

Biografiek is een ander woord voor levensloopkunde. Tijdens een biografisch gesprek onderzoek ik samen met jou onder meer jouw levensverhaal en/of afzonderlijke levensgebeurtenissen.

Soms zijn de levensgebeurtenissen zo ingrijpend dat ze moeilijk te hanteren zijn. Als er iets in ons leven is gebeurd waar we geen betekenis aan kunnen geven kan het zwaar worden om te dragen. Het kan echter hanteerbaar worden als het betekenis krijgt. Ik zie de biografiek dan ook als een vorm van geestelijke verzorging.

Ieder mens geeft op zijn of haar eigen manier betekenis aan de gebeurtenissen. Biografische gesprekken kunnen helpend zijn in dit proces. Door te schouwen, van een afstand het leven en de levensloop te bekijken kunnen we ons ermee verbinden. De kracht om om te gaan met de levensgebeurtenissen kunnen we halen uit de toekomst. Wat willen we eigenlijk in de toekomst? Wat is de waarde daarvan en hoe kunnen we die nu al implementeren?

In een biografisch traject bij ‘Zicht op je Leven’ kijk je onder mijn begeleiding  naar wat jij zou willen onderzoeken in jouw leven. We gaan op zoek naar een zinvolle samenhang tussen verleden, heden en toekomst.
Bij ‘Zicht op je Leven’ gaat het over jouw levensvragen en jouw persoonlijke groei. Het gaat om het verdiepen van zelfkennis. Jezelf begrijpen op een nieuw niveau. De antwoorden heb jij zelf, ik help je om ze te vinden. In het biografisch gesprek word je gehoord en gezien. Je gaat op zoek naar je diepste zelf. In het laatste gesprek stellen we de vraag; wat kan ik hier en nu doen zodat ik dichter kom bij waar het in mijn leven om gaat?

Er zijn verschillende trajecten mogelijk; 

 

Gesprekken over jouw leven zoals het op dit moment gaat. Loop je vast of merk je dat je steeds tegen dezelfde thema’s aanloopt? Of wil je weten welke stappen je zou kunnen zetten om dichter bij de antwoorden op jouw levensvragen te komen? Dan zijn gesprekken over je leven misschien iets voor jou.

Ben je op zoek naar inzicht in je eigen biografie? Zou je willen weten waar de rode draad zit in jouw leven? Door een terugblik op je leven kan ook de vooruitblik helderder worden. Gesprekken over je levensloop kunnen dan mooie inzichten geven.

Ben je musicus en loop je vast? Als ervaringsdeskundige én geschoold in de biografiek verwacht ik een positieve bijdrage te kunnen leveren aan jouw zoektocht naar antwoorden.

Zit een bepaalde gebeurtenis je dwars of ben je er gewoon nieuwsgierig naar? Dan brengt een gesprek over een levensgebeurtenis misschien de antwoorden die je zoekt,