Biografisch coach

19 juni 2018 0 Door admin

Zicht op je Leven

BIOGRAFIEK; COACHING VANUIT DE ANTROPOSOFIE
‘Zicht op je Leven’ is een antroposofische coachingspraktijk die wordt geleid door biografisch coach i.o, ademcoach en zangeres Mariëlle Kirkels. De antroposofie heeft een eigen kijk op de mens en zijn ontwikkeling. Met de opmars van Vrije scholen in Nederland zijn er ook veel ouders die belangstelling hebben voor de antroposofie en wellicht dus ook voor deze coachingsvorm.

De antroposofie gaat uit van het vierledig mensbeeld: het fysieke deel, het gevoelsdeel, het zielsdeel en het ik. In een biografisch traject bij ‘Zicht op je Leven’ onderzoek je onder begeleiding van de biografisch coach jouw vier wezensdelen of velden. Deze vier velden zijn te vergelijken met wat er komt kijken bij een toneelstuk: Podium en attributen staan voor het fysieke deel, het proces wat zich afspeelt in de tijd staat voor het gevoelsdeel, de dramatiek voor het zielsdeel en de regisseur, degene die de keuzes maakt, voor het ik. In een biografisch gesprek gaat het over jouw levensvragen en jouw persoonlijke groei en niet zozeer over iets in de psyche dat geheeld moet worden. Het gaat om het verdiepen van zelfkennis door het 4-velden traject. Jezelf begrijpen op een nieuw niveau. In het biografisch gesprek word je gehoord en gezien. Je gaat op zoek naar je diepste zelf. In het laatste gesprek stellen we de vraag; wat kan ik hier en nu doen zodat ik dichter kom bij waar het in mijn leven om gaat?

Het hele traject omvat 6 gesprekken van een uur en start met een vrijblijvend intakegesprek. Soms kan blijken dat een van de velden meer verdieping nodig heeft. In overleg met jou kan er dan een extra gesprek plaatsvinden.

De kosten zijn 65 euro per gesprek. Opgeven kan telefonisch op 06-11225723 en per mail bij m.kirkels@planet.nl

‘Zicht op je Leven’ heeft nog geen eigen website maar meer inhoudelijke informatie is alvast te vinden op www.mariellekirkels.nl. (De website is binnenkort online)